Κωνσταντινούπολη - 11ος αι.

Posted in Ρωμαίικη Αρχιτεκτονική

Η Κωνσταντινούπολη κατά τον 11ο αι. (ζωγραφική αναπαράσταση του Antoine Helbert).

Στην εικόνα αυτή αναπαρίσταται το ανατολικό τμήμα της Κωνσταντινούπολης (περιοχή Ιερού Παλατίου) όπως ήταν κατά τον 11 αιώνα. Μπροστά (στην θάλασσα της Προποντίδας) διακρίνεται το παλάτι του Βουκολέοντα, με το μικρό λιμάνι του, αριστερά τμήμα από τον Μεγάλο Λιμένα ή Λιμένα του Θεοδοσίου, ο Ιππόδρομος και αμέσως δεξιά του τα κτίσματα του Ιερού Παλατίου. Επάνω αριστερά διακρίνεται η είσοδος του Κεράτιου Κόλπου. Κατωτέρω παρατίθενται διάφορες απόψεις από το ανατολικό τμήμα της Πόλης.

1. Περιοχή Αγίας Σοφίας και βόρεια διαμερίσματα Ιερού Παλατίου

Περιοχή Αγίας Σοφίας & Ιερό Παλάτιο (ζωγραφική αναπαράσταση του Antoine Helbert).

2. Ιερό Παλάτιο & Ιππόδρομος

Ιερό Παλάτιον (ζωγραφική αναπαράσταση του Antoine Helbert).

3. Ιππόδρομος, Μέση Οδός και (βόρεια) οι λιμένες του Κεράτιο κόλπου

Ιππόδρομος (ζωγραφική αναπαράσταση του Antoine Helbert).

4. Φόρουμ Μ. Κωνσταντίνου

 Φόρουμ Μ. Κωνσταντίνου (ζωγραφική αναπαράσταση του Antoine Helbert).

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla