Ελληνική Φορεσιά

Εμφάνιση #
Σύνδεσμος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΧΗ Β΄ΜΕΡΟΣ ΑΜΦΙΑ - ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η σειρά «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ» παρουσιάζει την ιστορία και την εξέλιξη του ελληνικού ενδύματος. Η Αρχαιολόγος, Διευθύντρια Βυζαντινού Μουσείου ΜΥΡΤΑΛΗ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ παραθέτει πληροφορίες για την ιερή ενδυμασία και την καθημερινή περιβολή στο Βυζάντιο των κληρικών, κατά τους πρώτους Χριστιανικούς χρόνους και της συμβολικής σημασίας τους. Στη συνέχεια, ο Ιστορικός του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών ΝΙΚΟΣ Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ από την ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟ, παραθέτει ιστορικά στοιχεία, περιγράφοντας το πολύμορφο μωσαϊκό της Λατινικής κυριαρχίας στις ελληνικές χώρες μέχρι την οριστική κατάλυσή του με τη συνθήκη του Καμποφόρμιο το 1797. Επίσης, μιλάει για την επίδραση της Δύσης στον τρόπο ενδυμασίας των Ελλήνων που κατοικούσαν στις περιοχές με δυτική κυριαρχία, επισημαίνοντας το γεγονός ότι δεν υπήρχε ανταπόκριση όλων των περιοχών στη δυτική πρόκληση.

Σύνδεσμος ΑΡΧΑΪΚΗ - ΚΛΑΣΣΙΚΗ - ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - Α. ΑΝΔΡΙΚΟ ΕΝΔΥΜΑ

Η σειρά «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ» παρουσιάζει την ιστορία και την εξέλιξη του αρχαίου ελληνικού ενδύματος. Η Αρχαιολόγος, Έφορος Γλυπτών Ε. Α. Μ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΩΜΙΟΠΟΥΛΟΥ μέσα από την πληθώρα εκθεμάτων του Μουσείου ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ και του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου ΑΘΗΝΩΝ, παραθέτει πληροφορίες για το αρχαίο ελληνικό ανδρικό ένδυμα και τη διακόσμησή του, από τα χρόνια του ΟΜΗΡΟΥ έως τα ελληνιστικά χρόνια. Αναφέρεται στη χρήση του ιματίου και του χιτώνα, στις διαφοροποιήσεις που υπέστη ο χιτώνας με το πέρασμα του χρόνου. Επίσης δίνει πληροφορίες για την κομψότητα και την αρχιτεκτονική δόμηση που διέπουν τα έργα της υστεροαρχαϊκής περιόδου, για τις πρώτες εμπορικές συναλλαγές του 5ου αιώνα π. Χ. , την υφαντική τέχνη και τη χρήση του αργαλειού.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla